Завършени обекти, собствена инвестиция

Обект: „Хотел с резиденция, фитнес център и басейн“,
УПИ IV-872, 1388a, кв.58,
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“
находящ се на ул. Ангел Каралийчев 10

➤ с ЗП 970кв.м.
➤ с РЗП над 3200кв.м.

Обект: „Жилищна сграда на два етажа“,
УПИ III с пл. №1200
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново, кв.61“
находящ се на ул. Проф. Жечо Атанасов 12

➤ с ЗП 115кв.м.
➤ с РЗП над 375кв.м.

Обект: „Жилищна сграда на 3 етажа“,
УПИ XIV-292 от кв.74,
местност Княжево – I част“ ул. Изгрев 18 
находящ се в кв. Княжево

➤ с ЗП 185кв.м.
➤ с РЗП 555кв.м.

Обект: „Жилищна сграда на два етажа“,
УПИ III с пл. №1200
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“, 
находящ се в кв.56 в.

➤ с ЗП 330кв.м.
➤ с РЗП над 660кв.м.

Обект: „Многофамилна къща на 3 етажа“,
в Геракини област Полигирус, Гърция

➤ с ЗП 240кв.м.
➤ с РЗП 480кв.м.

Обект: „Хотел-Близнаци“,
в област Ормилия, Гърция

➤ с ЗП 734кв.м
➤ с РЗП 460кв.м

Обект: „Жилищна блок“,
УПИ VIII 491, 492,
кв.29, м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“
ул. Тодор Чипев №8-10,
гр. София, община Лозенец

➤ с ЗП 1006кв.м.
➤ с РЗП 8041кв.м.

Обект: „Жилищна кооперация с подземни гаражи“,
в УПИ XXV 877, 878, 879 и 1305 в кв.58,
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“,
ул. Иван Панталеев 3,
гр. София, община Лозенец

➤ с ЗП 494кв.м
➤ с РЗП 1685кв.м

Обект: „Обществено-обслужваща сграда“,
в УПИ I, кв. 121, 
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“
бул. Симеоновко шосе №122,
гр. София, община Лозенец

➤ с ЗП 575,39кв.м.
➤ с РЗП 4295кв.м.

Обект: „Верига магазини и офиси“,
м. Витоша „ВЕЦ Симеоново“,
бул. Симеоновско шосе №120,
гр. София, община Лозенец

➤ с ЗП 6000кв.м

➤ с РЗП 6800кв.м

Обект: „Офис с производствена част и сервиз“

➤ с ЗП 500кв.м.
➤ с РЗП 1200кв.м