Консултации

Независимо дали сте чуждестранен инвеститор, търсещ местен партньор с опит в инвестициите или просто искате да получите професионално становище относно ваш инвестиционен план, екипът ни е на разположение, за да получите максимално комплексна услуга. Разполагаме с експерти в юридическата, административната, маркетинговата и строителната област.